02/06/2024
3.35K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Mục đích thực sự của em cách để ra
Hai chị em thế hệ MZ Hee-jeong và Eun-jeong sử dụng một ứng dụng để tìm giáo viên PT cá nhân để giúp họ giảm cân. Cả hai chị em đều yêu giáo viên của mình, Ji-hoon, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai chị em cạnh tranh với nhau. để dụ dỗ Ji-hoon tiếp quản.